Инвеститор / Възложител:

„ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

Архитектура: „СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ“ ООД
Главен изпълнител: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД
Габарити на застрояване (в план): 213,5 / 87,5 m
Етажи (надземни): 6 / 7 бр.
Сутеренни нива: 2 / 3 бр.
Част: Конструкции
РЗП: 100 000 m2
Укрепване на строителен изкоп: „берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи + торкретиран откос с мрежа и почвени гвоздеи
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон (+ предварително напрегнати сглобяеми стб. греди)
Конструктивна система / Вид конструкция: скелетна – колони, стени и безгредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия: 9 (12) / 8 m
Фундиране: плоско – фундаментна плоча с дебелини 60 и 120 cm
Покрив: плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност: в процес на строителство