2020
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА "SMART TOWER" - КВ. КРЪСТОВА ВАДА, СОФИЯ
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - КВ. БОЯНА, СОФИЯ
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ЖИЛИЩНА СГРАДА - КВ. ПАВЛОВО, СОФИЯ
2019
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЕНЕРГОПРОЕКТ
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ
2018
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС, ГР.СОФИЯ
2017
КОНЦЕПЦИЯ ЗА "НИСКИ" ТРАНСПОРТНИ ТУНЕЛИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД КРЪСТОВИЩЕ
2016
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА СГРАДА „ГРАФИКС“
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „СПС ТАУЪР“ (ЧАСТ ОТ МОЛ „БЪЛГАРИЯ“)
2015
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА В ГР. ЕТРОПОРЕ