Преработка на търговски комплекс в комплекс със смесена функция – за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, ТП, възлова станция и ПГ – „Малинова Долина – Бункера“, гр. София

Client:   GARITAGE INVESTMENT MANAGEMENT Ltd.
Architecture:   STEPHEN GEORGE INTERNATIONAL – BULGARIA Ltd.
Main contractor:   GP GROUP Jsc.
Plan dimensions:   213,5 / 87,5 m
Етажи (надземни + сутеренни):   7 + 3
Design:   Structures
CGA - Construction Gross (building) Area:   100 000 m2
Excavation with retaining structure:   "Berlin wall" - soldier (steel) piles and timber lagging + soil nail shotcrete slope 
Main structural material:   cast in place reinforced concrete (+ prestressed reinforced concrete beams)
Structural type system:   скелетна – колони, стени и  безгредови плочи с конструктивни капители
Structural grid spacing:   9 (12) / 8 m
Foundation:   mat foundation with slab thickness of 60 and 120 cm
Roof - type & material:   cast in place reinforced concrete
Phase/stage:   в експлоатация от 2020 г.
×