Изграждане на пътен възел, пътна варианта и надлез над жп линия ”София-Варна” и път III-2008 “Девня (кв.Повеляново) – Езерово – Варна при км 10+960

Client:   ТРАНСПРОЕКТ EАД
Facility length:2 отвора по 25 м
Facility width:Г – 10.5 м
Design:   Structures
Main structural material:   сглобяем стоманобетон
Phase/stage:   проект
×