„SMART TOWER“ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – КВ. КРЪСТОВА ВАДА, СОФИЯ

Client:   СЕНТРАЛ ДИСТРИКТ ЕАД 
Architecture:   ПЛАНИНГ  –  АРХ. ИЛИАН ИЛИЕВ
Main contractor:   ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
Габаити на застояване (в план):   92 m /57 m
Stories (overground):23 (блок А) и 19 (блок Б)
Basements:4
Височина на съоръжението:   85 m
Design:   CONSTRUCTIONS
CGA - Construction Gross (building) Area:60 000 кв.м.
Excavation with retaining structure:   diaphragm walls
Main structural material:   reinforced concrete
Конструктивна система / вид конструкция:стенна конструкция / 5 ст.б. ядра/ с гладки безгредови плочи 
Structural grid spacing:7m/8m
Foundation:фундаменти плочи с d=150cm/100cm/50cm с 39 бр. пилоти ∅80
Roof - type & material:flat roof
Phase/stage:   в процес на строителство – довършителни работи
×