Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – жк „Овча купел“ етап II – от км. 11+941.33 до км 15+749.00 с четири метростанции; обособена позиция № 2 – участък от км 14+277.56 до км 15+749.00 (край МС 18) с 2 броя метростанции 

Client:   SOFIA MUNICIPALITY / "METROPOLITEN" Jsc.
Architecture:   BIAS-M Ltd, arch.Evangelina Sirakova
Main contractor:   METROBUILD WEST ASSOCIATION
Facility length:   450 m
Design:   Complex design
Technologies and features:    – мостово съоръжение над р.Владайска- 2 отвора  L 40, ширина 50 m, монолитен стоманобетон върху шлицови стени
 – открит участък с рампи – монолитен стоманобетон
 – метротунел – открит способ в укрепен със шлицови стени изкоп
Phase/stage:   in operation since 2021
×