Проект за разширение на метрото в София, Tрета метролиния – бул.“Ботевградско шосе“ – бул.“Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“, първи етап от km.4+950 до km.11+966.34, Трета обособена позиция – метростанция МСIII-6

Client:   SOFIA MUNICIPALITY / "METROPOLITEN" Jsc.
Architecture:   ИНЖПРОЕКТ ООД
Main contractor:   ДЗЗД „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО“
Facility length:   120 m
Facility width:   18.10/15.09m
Facility height (depth):   18÷19m
Design:   Structures
Built-up Area (BUA):   2056 кв.м.
Building technology:   "Top-down"
Main structural material:   reinforced concrete
Phase/stage:   в експлоатация от 2020 година
×