Разширение на Метрото в София; Трета Метролиния – Депо „бул.“Ботевградско шосе“ – бул.“Владимир Вазов“ – Централна Градска Част – ж.к.“Овча купел“. Първи етап – от км. 4+950 до км. 11+966.34 по обособена позиция №2: участък от км 8+996.69 (край на МС11) до км 6+561.05 (край на МС8) с 3бр. метростанции

Client:   SOFIA MUNICIPALITY / "METROPOLITEN" Jsc.
Architecture:   арх.Евангелина Сиракова, БИАС-М ЕООД
Main contractor:   ДЗЗД Обединенение Метро Билд Център
Facility length:   219,8 м.
Facility width:   18,4-19,6 м.
Facility height (depth):   18,5 – 20 м.
Design:   КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ
Built-up Area (BUA):   3232 кв.м.
Укрепване на строителен изкоп :diaphragm walls
Building technology:   "Top-down"
Main structural material:   reinforced concrete
Phase/stage:   в експлоатация от 2020 година
×