Преработка на търговски комплекс в комплекс със смесена функция – за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, ТП, възлова станция и ПГ – „Малинова Долина – Бункера“, гр. София

Инвеститор / Възложител:   ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Архитектура:   СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ ООД
Главен изпълнител:   ДЖИ ПИ ГРУП АД
Габарити на застрояване (в план):   213,5 / 87,5 m
Етажи (надземни + сутеренни):   7 + 3
Част:   Конструкции
РЗП:   100 000 m2
Укрепване на строителен изкоп:   „берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи + торкретиран откос с мрежа и почвени гвоздеи 
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон (+ предварително напрегнати сглобяеми стб. греди)
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и  безгредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия:   9 (12) / 8 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелини 60 и 120 cm
Покрив:   плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2020 г.
×