Етап 1 – ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ V-1978, кв. 6, м.“Малинова долина“, гр. София

етап 2 – ЖИЛИЩНА СГРАДА С MАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ- II-1972,1976, кв.6, м.“Малинова долина“, р-н СТУДЕНТСКИ, гр. София

етап 3 – Две жилищни сгради, подземни гаражи и шахтов трафопост в УПИ VIII-1975,1976, кв.54, м.„Малинова долина“, гр. София

Инвеститор / Възложител:„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
Архитектура:Архитектурно студио „КАСТИЛИЯ“
Главен изпълнител:„ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД
БЛОК 1 (Етап 1) 
Габарити на застрояване (в план):41 / 19,5 m
Етажи (надземни):8 бр.
Сутеренни нива:1 бр.
Част:Конструкции; ПБЗ; ПУСО
РЗП:5 200 m2
Укрепване на строителен изкоп:„берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени профили с талпи
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:7,2 / 6,25 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 70 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2017 година
БЛОК 2 (Етап 2) 
Габарити на застрояване (в план):46,5 / 41,5 m
Етажи (надземни):8 бр.
Сутеренни нива:1 бр.
Част:Конструкции
РЗП:13 000 m2
Укрепване на строителен изкоп:1.) „берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи;
 2.) изливни стоманобетонни пилоти;
 3.) торкретиран откос с мрежа и почвени гвоздеи
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:6,4 / 6,25 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 70 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2017 година
БЛОК 3 & 4 (Етап 3) 
Габарити на застрояване (в план):66,5 / 57,5 m
Етажи (надземни):6 бр.
Сутеренни нива:1 бр.
Част:Конструкции
РЗП:17 100 m2
Укрепване на строителен изкоп:„берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени профили с талпи
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:6,5 / 6,5 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 60 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2018 година
×