Шоурум и автосервиз за автомобили на BMW и MINI, магазин, офиси и паркинг  за обществено обслужване, търговия, безвредно производство, жилища, спорт и атракции, м.  „Хладилника-Витоша“, р-н „Лозенец“, гр. София 

Инвеститор / Възложител:   М КАР СОФИЯ ООД
Архитектура:   ФОРМА СТУДИО ЕООД
Главен изпълнител:   КОЛОС – ИВ ООД
Габарити на застрояване (в план):   86,5 / 48,5 m
Етажи (надземни+ сутеренни):   3 + 1
Част:   Конструкции
РЗП:   17 000 m2
Укрепване на строителен изкоп:   открит неукрепен изкоп с откоси
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон и стомано-стоманобетонни плочи
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и гредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия:   8,4 / 8,4 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелини 40 и 60 cm
Покрив:   плосък от конструкционна стомана
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2017 година
×