Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“, гр. Мадан

Инвеститор / Възложител:   Община Мадан
Архитектура:   БИАС-М ЕООД
Главен изпълнител:   „ИСА 2000“ ЕООД
Дължина на съоръжението:   104 м.
Ширина на съоръжението:   16,5 м.
Част:   Конструкции
Застроена площ на съоръжението:   1837 кв.м.
Основен конструктивен материал:   стоманобетон
Технология и характерни особености:   долно строене – изливни пилоти и стоманобетонна стена за корекция на коритото на река Мадан
покривна стомано-бетонна конструкция от надлъжни греди, покривни панели и замонолитваща плоча
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2019 г.
×