Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“ (сграда в) в „Научно-Технологичен парк“, нпз изток , м.„къро“, р-н Младост, Столична Община

Инвеститор / Възложител:„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД
Архитектура:Иво Петров – Архитекти ООД
Главен изпълнител:„ЕКСПО ТЕХ ПАРК“ ДЗЗД
Дължина на връхната конструкция:51 m (уширение на моста – стоманена конструкция)
Ширина на връхната конструкция:2 m (уширение на моста – стоманена конструкция)
Височина на връхната конструкция:1 m (уширение на моста – стоманена конструкция)
Част:Конструкции
Технология на строителство:стоманена връхна конструкция върху стоманобетонно долно строене (стени)
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон и конструкционна стомана
Характерни особености:– 5 бр. единични, монолитни стени, разположени напречно на моста
 – локално разширение на моста, в зоната между трите вътрешни стени – стоманена конструкция
 – 2 бр. монолитни, многораменни, конзолни стълбища (рамена без „пързалки“, със стъпаловиден профил)
 – 2 бр. асансьорни шахти с монолитна основа и стоманена носеща конструкция
Степен на завършеност:в експлоатация от 2016 година
×