Реконструкция и модернизация на спортна зала №1 – „Чавдар“, спортен терен в кв. 86, гр. Етрополе

Инвеститор / Възложител:

ЮЛНЦ „СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ЕТРОПОЛЕ“

Архитектура:

„БИАС-М“ ЕООД, арх.Евангелина Сиракова

Главен изпълнител:

ЮЛНЦ „СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ЕТРОПОЛЕ“

Предмет:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Част:

Комплексно проектиране

Основен конструктивен материал:

конструкционна стомана и монолитен стоманобетон

Характерни особености:

– функционална промяна на разпределенията на помещенията;

 

– детски център;

 

– допълнителни зали;

 

– допълнителни трибуни от „сглобяемо-разглобяем“ тип;

 

– асансьор, предназначен за хора в неравностойно положение;

 

– промяна настилики, облицовка фасада;

Степен на завършеност:

В експлоатация от 2015 г.

×