Частично преустройство на блок А и блок Г, Полиграфически комплекс, гр.София

Инвеститор / Възложител:   „АЛНУАИМИ   ГРУП“  ЕООД
Архитектура:   “ СТУДИО  НЯГОЛОВИ  ДИЗАЙН “ ЕООД
Главен изпълнител:   „АЛНУАИМИ   ГРУП“  ЕООД
Предмет:   Технически проект
Част:   Конструкции
Степен на завършеност:   в процес на изпълнение
×