Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.3 – преминавания от км. 397+000 до км. 420+624

Инвеститор / Възложител:НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“
Пътна част:ДЗЗД „ВИА ПЛАН – АМБЕРГ“ СОФИЯ
Главен изпълнител:КОНСОРЦИУМ „СТРУМА – ЛОТ 3.3“
Част:Конструкции
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 1 – ПРИ КМ. 400+220 
Характерни особености:– изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
 – едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
 – светло подпорно разстояние – 9 m;
 – светла конструктивна височина – 6 m;
 – две симетрични ламели, разделени с дилатационна фуга;
 – обща дължина на съоръжението – 30,3 m;
 – платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
 – трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 2 – ПРИ КМ. 402+140 
Характерни особености:– изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
 – едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
 – светло подпорно разстояние – 9 m;
 – светла конструктивна височина – 6,3 m;
 – две ламели с различна дължина, разделени с дилатационна фуга;
 – обща дължина на съоръжението – 36,6 m;
 – платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
 – трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 3 – ПРИ КМ. 404+474 
Характерни особености:– изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
 – едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
 – светло подпорно разстояние – 9 m;
 – светла конструктивна височина – 6,7 m;
 – две симетрични ламели, разделени с дилатационна фуга;
 – обща дължина на съоръжението – 30,3 m;
 – платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
 – трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 4 – ПРИ КМ. 406+125 
Характерни особености:– изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
 – едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
 – светло подпорно разстояние – 9 m;
 – светла конструктивна височина – 6,3 m;
 – две симетрични ламели, разделени с дилатационна фуга;
 – обща дължина на съоръжението – 36,7 m;
 – платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
 – трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ПОДПОРНИ СТЕНИ В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 412+840 ДО КМ. 413+051 
Характерни особености:– 6 типа подпорни стени с различни дължини и височини
 – хоризонтални основни плоскости и наклонени към терена, във височина части
 – вертикално отклонение 20÷30˚
 – гладка повърхност (в една равнина) от въздушната страна на съоръжението
 – стъпаловидна промяна във височините на отделните типове
 – температурни фуги през 20 m – водонепропускливи
Степен на завършеност:в процес на строителство
×