УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – КВ. БОЯНА, СОФИЯ

Инвеститор / Възложител:   ХЕРБАМЕДИКА EOOД
Архитектура:   АРХ. ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ
Главен изпълнител:   ТЕХНОИНЖЕКТ ООД
Част:   КОНСТРУКЦИИ – УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП
Площ на изкопа:   850 кв.м.
Дълбочина на изкопа :   5.50 m ÷ 7.50 m
Основен конструктивен материал:   стомана
Технологии и характерни особености:   „Берлинска ограда“ със стоманени профили и талпи – конзолни и с един ред IBO анкери. 
Степен на завършеност:   Завършено 
×