Метро – София, II-ри метродиаметър, проект за разширение на втори метродиаметър след метростанция MII – 11 Джеймс Баучер

Инвеститор / Възложител:СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:„КОНКУРЕНТ-90“ ООД
Главен изпълнител:ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО ЧЕРНИ ВРЪХ 2013“
Дължина на съоръжението:217,40 m
Ширина на съоръжението:18,80 m
Дълбочина / Височина на съоръжението:10,75 m
Част:Архитектура, ВиК, Геодезия, Конструкции, ОВК, Трасе
Застроена площ на съоръжението:3 760 m2
Укрепване на строителен изкоп:шлицови стени
Технология на строителство:Отгоре-надолу („Top-down“)
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Характерни особености:– покривна плоча по „Милански“ метод;
 – 4 отделни блока и линеен пункт (пешеходен тунел) след тях, разделени с дилатационни фуги;
 – външна носеща и укрепваща конструкция – шлицови стени и покривна плоча;
 – вътрешна (интериорна) конструкция – стени, колони, плочи и греди;
 – странични перони – 2 бр;
 – вестибюлни нива – 2 бр;
 – входове/изходи – 7 бр;
Степен на завършеност:в експлоатация от 2016 година
×