За фирмата

В „БИАС-М“ предлагаме проектиране и консултиране с основна насоченост – строителни конструкции в областта на:

 

Контакти

София, ул. Алдомировска № 128-130
тел. 02/ 920 07 97; 02/ 920 18 38;
факс: 02/ 822 14 45;
моб. 0885 895 345
e-mail: office@bias-m.com