Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – жк „Овча купел“ етап II – от км. 11+941.33 до км 15+749.00 с четири метростанции; обособена позиция № 2 – участък от км 14+277.56 до км 15+749.00 (край МС 18) с 2 броя метростанции 

Client:   SOFIA MUNICIPALITY / "METROPOLITEN" Jsc.
Architecture:   BIAS-M Ltd, arch.Evangelina Sirakova
Main contractor:   METROBUILD WEST ASSOCIATION
Facility length:   108 m + входове
Facility width:   18.40 m
Facility height (depth):   13 m
Design:   Complex design
Built-up Area (BUA):   2000 кв.м
Main structural material:   reinforced concrete
Technologies and features:    – отгоре – надолу ( Top-Down) върху шлицови стени
 – три отделни блока
 – пешеходни подлези
 – Входове/изходи – 5 бр.
Phase/stage:   in operation since 2021
×