Сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси,  жилища и подземен паркинг

Инвеститор / Възложител:   ТРАНСПОРТНО – СПЕДИТОРСКА КАНТОРА ЕООД
Архитектура:   Студио „ПРОСПЕКТУМ“ ЕООД
проф.арх. Георги Станишев
Главен изпълнител:   КОМФОРТ ООД
Габарити на застрояване (в план):   45m/40m/50m
Етажи (надземни):   16
Сутеренни нива:   2
Част:   КОНСТРУКЦИИ
РЗП:   24500 m2
Укрепване на строителен изкоп:   секантни пилоти
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   стенна конструкция /4 ст.б. ядра/ с гладки безгредови плочи
Конструктивни междуосия:   8m/9m
Фундиране:   фундаменти плочи с d=150cm/100cm/70cm
Покрив:   плосък покрив
Степен на завършеност:   в процес на строителство
×