Жилищна сграда с подземен гараж и допълващо застрояване гараж , р-н Лозенец, гр. София

Инвеститор / Възложител:„АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ“ ООД
Архитектура:„БУЛАРХ“ ЕООД
Главен изпълнител:„НИВЕЛ“ ООД
Габарити на застрояване (в план):30 / 14 m
Етажи (надземни):4 бр.
Сутеренни нива:1 бр.
Част:Конструкции
РЗП:1 670 m2
Укрепване на строителен изкоп:„берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени пилоти с талпи
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и гредови плочи
Конструктивни междуосия:7,6 / 6 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 50 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2018 година
×