Промяна предназначение на съществуваща сграда, преустройство, укрепване, надстройка  в бутиков хотел и концертна зала

Инвеститор / Възложител:   Сентрал Пойнт ООД
Архитектура:   арх. Николай Симеонов,ВАМОС ООД
Главен изпълнител:   Грийнтех Инженеринг Солюшънс АД
Предмет:   Реконструкция на бивше Музикално училище в бутиков хотел
Част:   Конструкции
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон, носещи тухлени зидове и метална конструкция
Характерни особености:   – съществуващата сграда е 6 етажна / сутерен, партер и 4 етажа/   
– усилване на съществуващи стоманобетонови елементи
– две нови стоманобетонови гредови плочи
– нова метална пространствена покривна конструкция с междинно ниво
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2018 година
×