Офис сграда с подземни гаражи,м.„Манастирски Ливади – Изток“, гр. София

Инвеститор / Възложител:   КРИСТИАН НЕЙКО – ИМОТИ ЕООД
Архитектура:   ПРОСПЕКТУМ ЕООД
Главен изпълнител:   БС КОНСТРУКЦИЯ АД
Габарити на застрояване (в план):   23,5 / 22 m
Етажи (надземни + сутеренни):   8 +3 
Част:   Конструкции
РЗП:   4 760 m2
Укрепване на строителен изкоп:   шлицови стени, подпрени с разпънки
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и безгредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия:   8,6 / 6,85 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелина 80 cm
Покрив:   плосък и решетъчен (пергола) от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2018 година
×