Преработка на помещения в сграда със смесено предназначение , м.“Манастирски Ливади – изток“, гр. София

Инвеститор / Възложител:„СПС ТАУЪР“ ООД
Архитектура:„СТУДИО 17,5“ ЕООД
Главен изпълнител:„МСК Казичене“ ЕООД
Предмет:ИНТЕРИОРНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
Част:Конструкции
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон и конструкционна стомана
Характерни особености:– добавяне на 2 допълнителни асансьора, единият от които в съществуваща вентилационна шахта;
 – обособяване на нови паркоместа на всяко етажно ниво, в съществуваща шахта за автомобилен асансьор;
 – добавяне на нова стоманена, евакуационна стълба;
 – замонолитване на съществуващи отвори в етажни плочи;
 – създаване на нови комуникационни отвори в плочи и стени;
Степен на завършеност:реконструкцията е реализирана през 2016 година
×