Многофамилна жилищна сграда, м.“Лозенец – III част”, гр.София

Инвеститор / Възложител:   БОРОВА ГОРА ООД
Архитектура:   КОНКУРЕНТ 90 ЕООД
Главен изпълнител:   КАЕ СТРОЙ ЕООД
Габарити на застрояване (в план):   27,5 / 25 m
Етажи (надземни + сутеренни):   6 + 1 
Част:   Конструкции
РЗП:   2 550 m2
Укрепване на строителен изкоп:   „берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени пилоти (тръби)
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:   4,9 / 4,75 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелина 45 cm
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2016 година
×