Многофункционална сграда с офиси, магазини, фитнес, ресторант и апарт. хотел,подземни гаражи, м. „Манастирски Ливади – Запад“, гр. София

Инвеститор / Възложител:   ММ УОРЛД ЕООД
Архитектура:   ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД
Главен изпълнител:   ТИМ Технолоджи ООД
Габарити на застрояване (в план):   57 / 27,5 m
Етажи (надземни+ сутеренни):   10 + 3
Част:   Конструкции
РЗП:   10 700 m2
Укрепване на строителен изкоп:   конзолни шлицови стени
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:   7,2 / 5,4 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелина 90 cm
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2015 година
×