УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ЖИЛИЩНА СГРАДА – КВ. ПАВЛОВО, СОФИЯ

Инвеститор / Възложител:   „ЕС ВИ ДИ ГРУП “ АД 
Архитектура:     АРХ. ЧАВДАР ВЕЛЕВ
Главен изпълнител:   ХИДРОИНЖЕКТ
Част:   КОНСТРУКЦИИ – УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП
Площ на изкопа:   600 кв.м.
Дълбочина на изкопа :   5,50 m ÷8,50 m
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Технологии и характерни особености:   Шлицови стени с дебелина 40 cm, конзолни и                                       с 1 ред  ъглови разпънки от стоманени тръби
Степен на завършеност:   Завършено 
×