Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – жк „Овча купел“ етап II – от км. 11+941.33 до км 15+749.00 с четири метростанции; обособена позиция № 2 – участък от км 14+277.56 до км 15+749.00 (край МС 18) с 2 броя метростанции 

Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   БИАС-М ЕООД, арх.Евангелина Сиракова
Главен изпълнител:   ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРОБИЛД ЗАПАД“
Дължина на съоръжението:   450 m
Част:   Комплексно проектиране
Технологии и характерни особености:    – мостово съоръжение над р.Владайска- 2 отвора  L 40, ширина 50 m, монолитен стоманобетон върху шлицови стени
 – открит участък с рампи – монолитен стоманобетон
 – метротунел – открит способ в укрепен със шлицови стени изкоп
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2021 г.
×