Административна сграда със заведение за хранене и подземен паркинг на две нива, , м. „Хладилника -Витоша“, район „Лозенец“, гр. София

Инвеститор / Възложител:„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
Архитектура:Архитектурно студио „КАСТИЛИЯ“
Главен изпълнител:„ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС“ ЕООД
Габарити на застрояване (в план):80 / 30 m
Етажи (надземни):7 бр.
Сутеренни нива:2 бр.
Част:Конструкции
РЗП:15 800 m2
Укрепване на строителен изкоп:„берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти с талпи
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:6,2 / 6,2 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелини 40 и 80 cm
Покрив:плосък и решетъчен (пергола) от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2018 година
×