Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, с. Дагоново,общ. Белица, обл. Благоевград

Инвеститор / Възложител:   БИООРГАНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Архитектура:   ПРОГРЕС ПЕРФЕКТ ДИЗАЙН ЕООД
Главен изпълнител:   ДРАЙ БИЛДИНГ ООД
Габарити на застрояване (в план):   60 / 45 m
Етажи (надземни):   2 бр.
Част:   Конструкции
РЗП:   2 300 m2
Укрепване на строителен изкоп:   открит неукрепен изкоп с откоси
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон, стомано-стоманобетон, конструкционна стомана
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – стоманени рамки (колони и ригели) + междинна стомано-стоманобетонна плоча
Конструктивни междуосия:   12 / 6 m
Фундиране:   плоско – монолитни, единични и ивични фундаменти, обединени чрез „скара“ от рандбалки
Покрив:   двускатен от конструкционна стомана
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2018 година
×