Жилищна сграда с магазини и гаражи

Инвеститор / Възложител:   САД СТРОЙ ГРУП ООД
Архитектура:   Иво Петров – Архитекти ООД
Главен изпълнител:   ЛИОНИКС ЕООД
Габарити на застрояване (в план):   23/18.5m
Етажи (надземни):   6 бр.
Сутеренни нива:   1 бр.
Част:    Конструкции
РЗП:   2415 m2
Укрепване на строителен изкоп:   „берлинска“ ограда – набивни стоманени пилоти и облицовка от дървени талпи
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – безгредова – колони, стени и  плочи
Конструктивни междуосия:   3.65/5.5(6.5)m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелина 60 cm
Покрив:   плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в процес на строителство
×