“Проект за разширение на Метрото в София, Трета метролиния – бул. “Ботевградско шосе” – бул. “Владимир Вазов” – Централна Градска Част – ж.к. “Овча Купел”, Първи етап – Метродепо “Земляне”/ “Геострой” АД

Инвеститор / Възложител:   Столична община, Meтpoпoлитeн EAД
Архитектура:   БИАС-М ЕООД, Ар Джи Би ЕООД, Конкурент 90 ООД
Главен изпълнител:   Oбeдинeниe Гeoмeтpo Зeмлянe c глaвeн изпълнитeл Гeocтpoй AД и пapтньopи Tpaнcpeмoнтcтpoй EAД и БИAC – M EOOД
Площ:   106 830m²
Част:   Архитектура и Конструкции
ГАРАЖНО ХАЛЕ: 
Характерни особености:– едноетажно трикорабно хале
 – стоманобетонна сглобяема скелетна конструктивна система
 – размери в план – 171.5m / 67.7m
 – светла височина до долен ръб главна греда – от 6.10m до 6.45m
 – конструктивни междуосия – 12.2m / 20m, 23m и 24m
 – покривна конструкция – предварително напрегнати покривни греди, предварително напрегнати столици, ламарина
РЕМОНТНО ХАЛЕ И КОТЕЛНО: 
Характерни особености:– едноетажно и двуетажно двукорабно хале
 – стоманобетонна сглобяема скелетна конструктивна система
 – размери в план – 107m / 37.3m
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА: 
Характерни особености:– монолитна стоманобетонна, скелетна, безгредова конструктивна система
 – размери в план – 48.25m / 18m
ТРАНСПОРТЕН ПРОХОД: 
Характерни особености:– изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси
 – двуотворна, монолитна, затворена, стоманобетонова конструкция – тип „кутия“
 – светло подпорно разстояние – 8.25m
 – светла височина – 4.65m
 – съоръжението обхваща тунелна част и две рампи
 – обща дължина на съоръжението – 168m
 – върху конструкцията преминава коловозното развитие на депото
ДРУГИ:– автомивка
 – мивка за влакове
 – бензиностанция
 – паркинг
 – улична мрежа
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2019 година
×