Проект за разширение на Метро в София, Трета Метролиния – „Бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“, Първи етап – от км. 4+320 до км. 4+950 с една метростанция

Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   “ИНЖПРОЕКТ“ ООД
Главен изпълнител:   „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД “ ЕООД
Дължина на съоръжението:   122 m
Ширина на съоръжението:   18 m
Дълбочина / Височина на съоръжението:   12.5 m
Част:   Конструктивна
Застроена площ на съоръжението:   2200 m2
Технология на строителство:   Отгоре-надолу („Top-down“)
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Характерни особености:    – 3 блока, раделени с дилатационни фуги
 – външна носеща и укрепваща конструкция – шлицови стени и покривна плоча
 – вътрешна (интериорна) конструкция – стени, колони, плочи и греди
 – странични перони – 2 бр
 – входове/изходи – 2 бр, северен вход – под реката
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2020 година
×