Сграда с офиси, ателиета и магазини, м.“Зона Б18-а– западно направление”, гр. София

Инвеститор / Възложител:   МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД
Архитектура:   МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД
Главен изпълнител:   МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД
Габарити на застрояване (в план):   22 / 18 m
Етажи (надземни + сутеренни):   10 + 2 
Част:   Конструкции
РЗП:   3 750 m2
Укрепване на строителен изкоп:   конзолни шлицови стени
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:   5 / 5 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелина 80 cm
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2017 година
×