„Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати”, Строеж 2 – Реконструкция на КС „Лозенец“ с изграждане на 2 нови ГТКА

Инвеститор / Възложител:   БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
Проектант:   ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Главен изпълнител:   ДЗЗД „Газ Турбайн“
Предмет:   Пилотно конзолно укрепване с изливни пилоти
Част:   Конструкции
Степен на завършеност:   в експлоатация
×