Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин и подземни гаражи

Инвеститор / Възложител:   ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД
Архитектура:   ВАМОС ООД 
Главен изпълнител:   ДЖИ ПИ ГРУП АД
Габарити на застрояване (в план):   78/66m
Етажи (надземни):   9
Сутеренни нива:   3
Част:   КОНСТРУКЦИИ
РЗП:   27890 m2
Укрепване на строителен изкоп:   шлицови стени с дебелина 60 cm, подпрени с разпънки и анкери
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и плочи с широки греди
Конструктивни междуосия:   8.2 /8.2 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелини 90 и 60 cm
Покрив:   плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в ескплоатация от  2020 година
×